Wat is yoga? Laten we beginnen met: wat is yoga niet? Er gaan zoveel verhalen over yoga de ronde, dat er soms een vertekend beeld ontstaat. Yoga is geen religie, geen sekte en geen godsdienst. Yoga is geen sport en ook geen trucje. Yoga draait om de ervaring van het innerlijk.

 In onze maatschappij ervaren veel mensen de druk van het leven. Spanning of stress zet zich in het lichaam vast. De gevolgen zijn vaak symptomen zoals hoofdpijn, rugklachten, hyperventilatie en slapeloosheid. Door regelmatig yoga te beoefenen, leert u anders om te gaan met situaties, met anderen en met uzelf. Spanningen zullen langzamerhand verdwijnen. Hierdoor ontstaat een evenwicht tussen het fysieke en het mentale. U ervaart meer rust en evenwicht.

Yoga is niet zweverig, maar zeer concreet. Yogabeoefening leidt juist tot bewustwording. Het is daarom nodig om 'met beide benen op de grond te staan' – te aarden. Je leert je eigen grenzen kennen en bepalen. Het is dus allereerst van belang je grenzen te onderkennen,  te accepteren en eventueel te verleggen, zonder deze te overschrijden.

Het is erg belangrijk dat je voor jezelf leert voelen wat prettig is, waar je grenzen liggen. Ook al lijken de oefeningen alleen maar fysiek, er gebeurt onvoorstelbaar veel méér in je energiehuishouding... en de kijk op jezelf.

Yoga Tilburg

Yvonne Langenhuijsen

gedipl. yogadocent

Yoga, zwangerschapsyoga

Bedrijfsyoga, workshops

lid van VvYN

KvK : 17285116

Contact

T: 013-4630900

E: yogatilburg@gmail.com
Postadres: Dintel 58, 5032 CR Tilburg
Ing: NL73 INGB 0004 6673 16 t.n.v. Yoga Tilburg Langenhuijsen

Leslokatie yoga avond: Kindertherapie Praktijk Tilburg
Grebbe 38,Tilburg